ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดย ครูบุญเชิง นามวงค์

 

 

 

 

 

 


               บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML นี้  เป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ รหัส ง40205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ซึ่งจัดทำโดยครูบุญเชิง  นามวงค์  โดยผู้จัดทำมีความมุ่งหวังว่านักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากบทเรียน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ต่อไป


คำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
2. อ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (30 ข้อ) (Pretest) เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่
ดังนั้น ถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
4. คลิกเข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 1, 2, 3, ......ศึกษาบทเรียนไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง 7 บทเรียน(โดยให้เรียนตามลำดับไปทีละเรื่อง)
5. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (30 ข้อ) (Post-test) เป็นการวัดระดับความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด 
เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกตรวจคำตอบ ถ้าคะแนนไม่ถึง 25 คะแนน (เต็ม 30)
ให้นักเรียนกลับไปศึกษาบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับมาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนให้ผ่าน

 

วีดีโอสาธิตการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ความต้องการของระบบ

1. ระบบปฏิบัติการ Window หรือ Linux หรือ Macinotosh ที่มีโปรแกรม Web Browser รองรับ
   (การแสดงผลจะมีประสิทธิภาพให้ใช้โปรแกรม IE version 6 - 8  , โปรแกรม Firefox version 2.0 ขึ้นไป  หรือ โปรแกรม Google Chrom)
2. โปรแกรม Flash Player สำหรับดู สื่อการสอนวีดีโอประกอบคำบรรยาย
3. โปรแกรม Adobe Reader สำหรับดูเนื้อหาในรูปแบบ .pdf
4. ความละเอียดหน้าจอ 800x600 pixel ขึ้นไป แนะนำให้ใช้ความละเอียดหน้าจอ 1024x768 pixel
5. ลำโพง สำหรับฟังเสียง สื่อการสอนวีดีโอประกอบคำบรรยาย
6. ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

   

 

เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2